blank blank
Presentasjonar frå lokale plan- og kartdagar 2014

Dag 1, før lunsj

Rekrutteringsprosjektet i Geoforum. Sverre Røed-Bottenvann, Geoforum

Kart- og planloveseksjonen i nytt departement - kva skjer? Kari Strande, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Felles verdiar og ressursar. Eivind Brenna, Valdres Natur- og kulturpark

Kvifor etablere ein regional park for HAFS-kommunane. Per Arne Tveit, prosjektleiar for Kystarven

Dag 1, etter lunsj

Eit mangfald av landskap frå småskala til fylkesskala. Christian E. Mong, Økolog

"Haukås" - eit døme frå Bergen på landskapsorientert planlegging og planframstilling. Julian Lynghjem, Code:arkitektur

Open form i samfunnsutvikling og stadforming. Mona Steinsland, Sog og Fjordane fylkeskommune.

Byggjeindustrien kan gjere Noreg til klima- og miljøvinnar. Aasmund Bunkholt, Trefokus

Buform og folkehelse. Ola Roald, Roald arkitekter as

Dag 2, før lunsj

Prioriteringar i geodataplanen. Kjetil Gjesdal, Kartverket Bergen

Plan- og temadata. Aase Midtgard Skrede, Kartverket Bergen

Kommunestrukturreformen, Nils Aarsether, universitetet i Tromsø


Presentasjon

Link til video av innlegget

Rullerende kommuneplanarbeid  - sunn fornuft sett i system Olaug Haugen, Tingvoll (brukte ikkje presentasjon)

Geografiske analysar ved hjelp av kart og PANDA. Jo Tore Kristoffersen og Torbjørn Årethun

Kommunal planlegging og deltaking - "Slik gjorde vi det i Flora", Rolf Bjarne Sund,Skriv ut


Tilbake
Copyright © Sogn og Fjordane fylkeskommune alle rettigheter • Utvikla for PlanNett

 
 
Fagetatar
PlanNett