spacer spacer2
Rettleiar for utarbeiding av reguleringsplanar
Plan- og samfunnsavdelinga har utarbeidd ein rettleiar for utarbeiding av reguleringsplanar. Tanken er at denne skal nyttast både av kommune og tiltakshavar, og målet er at rettleiaren skal bidra til ein tydeleg og effektiv prosess der saksgangen er mest mogleg lik for alle og sak for sak

Copyright © Sogn og Fjordane fylkeskommune alle rettigheter • Utvikla for PlanNett